Kontakt

Wszelką korespondencję pisemną dozwoloną niniejszym Regulaminie należy kierować na adres:

Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich

ul. Foksal 2
00-366 Warszawa

Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Rafał Mroczkowski

Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy komunikacji elektronicznej (z zastrzeżeniem Rozdziału IV pkt 3.1. lit. b. oraz Rozdziału VI pkt 3.1. lit. b) pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/