Kryteria oceny

KRYTERIA OCENY OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

 a) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b) sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku szpitala,

c) trafność wpisania budynku szpitala w kontekst otoczenia,

d) optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem budżetu Inwestycji.

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

 a) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b) sprawność funkcjonalno-użytkowa nowego budynku szpitala,

c) jakość zaproponowanych pomieszczeń nowego budynku szpitala w kontekście ich funkcjonalności,

d) zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku szpitala i w zagospodarowaniu terenu,

e) realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu Inwestycji,

f) stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.