Aktualności

14.10.2021
Opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu.

Oficjalna_Informacja_o_wynikach_rozstrzygniecia_Konkurs_Szpital_Otwock.pdf


30.09.2021
Organizator informuje, iż oficjalne publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 14 października 2021 roku o godz. 12:00. (czwartek) w siedzibie SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie (I piętro, sala konferencyjna).


20.09.2021
Opublikowano wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania prac konkursowych (Pytanie 53 i 54).
Wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkurs Szpital Otwock


25.08.2021
Opublikowano wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania prac konkursowych (Pytanie 52).
Wyjaśnienia 6 treści Regulaminu Konkurs Szpital Otwock


17.08.2021
Opublikowano wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania prac konkursowych (Pytania od 48 do 51).

Wyjasnienia 5 treści Regulaminu Konkurs Szpital Otwock


02.08.2021
Organizator zamieścił informację o kwalifikacji Uczestników konkursu do Etapu II Konkursu po przeprowadzonej przez Sąd konkursowy ocenie Opracowań studialnych.
Informacja o kwalifikacji do Etapu II Konkursu Szpital Otwock


05.07.2021
Opublikowano rzędne wysokościowe kondygnacji istniejącego budynku E na których mają się znaleźć łączniki z projektowanym budynkiem szpitala.
Rzędne łączniki elewacja północna Budynek E


02.07.2021
Opublikowano wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania Opracowań studialnych.
Wyjaśnienia 4 treści Regulaminu Konkurs Szpital Otwock


01.07.2021
Opublikowano wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania Opracowań studialnych.
Wyjaśnienia 3 treści Regulaminu Konkurs Szpital Otwock


29.06.2021
Opublikowano Załącznik nr 6b do Regulaminu konkursu.
Zalacznik_nr_6b_do_Regulaminu_konkursu


17.06.2021
Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie.
Informacja-o-wynikach-dopuszczenia-do-udzialu-w-Konkursie-Szpital_Otwock


27.05.2021
Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (pytania 6 do20).
Wyjasnienia 2_tresci_Regualminu_Konkurs_Szpital_Otwock_pytania_6_do_20


24.05.2021
W związku z udzielonymi przez Organizatora wyjaśnieniami treści Regulaminu konkursu dotyczącymi przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie zmianie ulega treść Regulaminu konkursu oraz treść Załącznika nr 3a do Regulaminu. Poniżej publikujemy do pobrania oba dokumenty po zmianach. Zmienione treści zostały oznaczone w tych dokumentach kolorem czerwonym.
REGULAMIN_KONKURSU_SZPITAL_OTWOCK_zmiana_treści_nr_1_24_05_2021
Zalacznik_nr_3a_zmiana_treści_24_05_2021


24.05.2021
Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Wyjasnienia 1_tresci_Regualminu_Konkurs_Szpital_Otwock


14.05.2021
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o Konkursie.
Ogłoszenie o konkursie opublikowane w DZUUE w dniu 14.05.2021


10.05.2021
Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Ogloszenie_Konkurs_Szpital Otwock_przekazane.pdf