Aktualności

27.05.2021
Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (pytania 6 do20).
Wyjasnienia 2_tresci_Regualminu_Konkurs_Szpital_Otwock_pytania_6_do_20


24.05.2021
W związku z udzielonymi przez Organizatora wyjaśnieniami treści Regulaminu konkursu dotyczącymi przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie zmianie ulega treść Regulaminu konkursu oraz treść Załącznika nr 3a do Regulaminu. Poniżej publikujemy do pobrania oba dokumenty po zmianach. Zmienione treści zostały oznaczone w tych dokumentach kolorem czerwonym.
REGULAMIN_KONKURSU_SZPITAL_OTWOCK_zmiana_treści_nr_1_24_05_2021
Zalacznik_nr_3a_zmiana_treści_24_05_2021


24.05.2021
Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Wyjasnienia 1_tresci_Regualminu_Konkurs_Szpital_Otwock


14.05.2021
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o Konkursie.
Ogłoszenie o konkursie opublikowane w DZUUE w dniu 14.05.2021


10.05.2021
Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Ogloszenie_Konkurs_Szpital Otwock_przekazane.pdf