Regulamin24.05.2021
W związku z udzielonymi przez Organizatora wyjaśnieniami treści Regulaminu konkursu dotyczącymi przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie zmianie ulega treść Regulaminu konkursu oraz treść Załącznika nr 3a do Regulaminu. Poniżej publikujemy do pobrania oba dokumenty po zmianach. Zmienione treści zostały oznaczone w tych dokumentach kolorem czerwonym.
REGULAMIN_KONKURSU_SZPITAL_OTWOCK_zmiana_treści_nr_1_24_05_2021
Zalacznik_nr_3a_zmiana_treści_24_05_2021


REGULAMIN KONKURSU– wersja przed zmianą treści nr 1
Załączniki formalne 1-6 – wersja przed zmianą treści załącznika nr 3a
Załączniki projektowe 7a-7e

UWAGA: Załącznik nr 6b do Regulaminu zostanie udostępniony po etapie kwalifikacji na podstawie wniosków o dopuszczenie.

W przypadku niemożliwości pobrania powyższych plików poprzez kliknięcie na link prosimy wykonać następujące działania:

1. Kliknąć na link prawym przyciskiem urządzenia wskazującego w celu otwarcia menu kontekstowego a następnie zaznaczyć opcję „otwórz w nowym oknie” lub „otwórz link w nowej karcie”. Wówczas plik powinien pobrać się automatycznie.
lub
2. Skorzystać do pobrania plików z innej, ogólnodostępnej  przeglądarki internetowej (np. Edge, Chrome, Firefox itp).