O konkursie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w dwuetapowym realizacyjnym konkursie architektonicznym na koncepcję nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego. W pierwszym etapie konkursu zainteresowani udziałem składają wnioski do dopuszczenie na podstawie których Uczestnicy spełniający warunki udziału w konkursie zostaną zaproszeni do składania opracowań studialnych. Na podstawie oceny opracowań studialnych przez Sąd, do drugiego etapu konkursu i składania prac konkursowych zostanie zaproszonych 5 uczestników.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku szpitalnego wraz z zagospodarowaniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy CMPK w Otwocku.

Inwestycja jest planowana w celu rozszerzenia zakresu działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.

Nowy budynek szpitala wraz z jego zagospodarowaniem i innymi nowymi obiektami niezbędnymi do funkcjonowania tego budynku będą zlokalizowane w północnej części działki 33/12 obręb 56 (za istniejącą drogą wewnętrzną szpitala). Ta część działki przeznaczona pod inwestycję, jest gęsto porośnięta drzewami w związku z czym zaleca się w miarę możliwości maksymalne zachowanie drzewostanu istniejącego i wkomponowanie grup drzew w nowe zagospodarowanie.

Obecnie część działki przeznaczona pod budowę jest nieuzbrojona jednak na pozostałej części działki znajdują się wszystkie wymagane media.

Nowy budynek szpitala musi być połączony z istniejącym budynkiem E (główny budynek łóżkowy szpitala) na poziomie kondygnacji +1 budynku istniejącego poprzez dwa łączniki nadziemne.

Obecnie dojazd do całego kompleksu szpitalnego wjazdem od strony ulicy Ks. Stanisława Konarskiego. Docelowo przewidziany będzie wjazd główny od szpitala strony ulicy Grunwaldzkiej, ale na etapie koncepcji konkursowej Uczestnicy mają przewidzieć obsługę komunikacyjną nowego budynku szpitala poprzez istniejący na terenie działki układ komunikacyjny obsługujący obecne budynki szpitala natomiast musza przewidzieć w koncepcji możliwość wjazdu od strony ul. Grunwaldzkiej w północno-zachodnim narożniku Dz. ew. 33/12.